Pronájem hydraulického protlaku

Propichovací zařízení PZ 65

s obsluhou 

Propichovací zařízení PZ 65 a PZ 200 umožňuje bezrýhové vodorovné ukládání potrubí nebo kabelů prostřednictvím propichování zeminy. Při této technologii protlaku dochází během vtlačování a vtahování nástroje ke zhutňování zeminy. Po provedení základního propichu (∅ 76 mm) lze při zpětném vytahování tyčí otvor v zemině zvětšit na požadovaný průměr a zároveň vtáhnout chráničku pro potrubí či kabel. Základní sestava PZ 65 umožňuje provést protlak v délce 10 m nebo delší a vtáhnout trubku o max. průměru DN 150 mm.

Příslušenství: - zaměřovací rám - klíč pro utahování šroubů upínací hlavy - přepravka tyčí - paleta pro nářadí PZ - ocelové tyče - přípravek k zamezení prokluzu tyčí

Výkonové parametry PZ 65: Max. provozní tlak hydraulického obvodu 200 bar Tlačná síla při max. tlaku 124,26 kN Max. průtok prac. kapaliny 5 l/min Rozměry pracovní jámy 1200 x 1400 mm